رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - صنعت مس کرمان
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 2 1 1
مسابقات انجام شده: 2 1 1
برد: 0 0 0
-: 0 0 0
باخت: 2 1 1
       
بهترین برد: ---- ----
بدترین باخت: 85-91
صنعت مس کرمان
-
قطران کاوه گرگان
20-0
قطران کاوه گرگان
-
صنعت مس کرمان
مجموع گل ها (زده و خورده): 196 176 20
مجموع گل ها در هر بازی: 98 176 20
گل زده 85 85 0
گل زده در هر مسابقه: 42.5 85 0
گل خورده 111 91 20
گل خورده در هر مسابقه: 55.5 91 20
بدون گل خورده 0 0 0
گل ها در هر روز بازی