رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - پتروشیمی بندرامام
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 2 1 1
مسابقات انجام شده: 2 1 1
برد: 2 1 1
-: 0 0 0
باخت: 0 0 0
       
بهترین برد: 74-51
پتروشیمی بندرامام
-
پرواز اصفهان
57-61
پرواز اصفهان
-
پتروشیمی بندرامام
بدترین باخت: ---- ----
مجموع گل ها (زده و خورده): 243 125 118
مجموع گل ها در هر بازی: 121.5 125 118
گل زده 135 74 61
گل زده در هر مسابقه: 67.5 74 61
گل خورده 108 51 57
گل خورده در هر مسابقه: 54 51 57
بدون گل خورده 0 0 0
گل ها در هر روز بازی