رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - پتروشیمی بندرامام
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 6 4 2
مسابقات انجام شده: 6 4 2
برد: 5 4 1
-: 0 0 0
باخت: 1 0 1
       
بهترین برد: 75-38
پتروشیمی بندرامام
-
هیئت بسکتبال کردستان
57-61
پرواز اصفهان
-
پتروشیمی بندرامام
بدترین باخت: ---- 81-77
هیئت بسکتبال کردستان
-
پتروشیمی بندرامام
مجموع گل ها (زده و خورده): 796 520 276
مجموع گل ها در هر بازی: 132.67 130 138
گل زده 436 298 138
گل زده در هر مسابقه: 72.67 74.5 69
گل خورده 360 222 138
گل خورده در هر مسابقه: 60 55.5 69
بدون گل خورده 0 0 0
گل ها در هر روز بازی