رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - مهروبان نوین ماهشهر
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 2 1 1
مسابقات انجام شده: 2 1 1
برد: 0 0 0
-: 0 0 0
باخت: 2 1 1
       
بهترین برد: ---- ----
بدترین باخت: 67-70
مهروبان نوین ماهشهر
-
هیئت بسکتبال کردستان
79-64
هیئت بسکتبال کردستان
-
مهروبان نوین ماهشهر
مجموع گل ها (زده و خورده): 280 137 143
مجموع گل ها در هر بازی: 140 137 143
گل زده 131 67 64
گل زده در هر مسابقه: 65.5 67 64
گل خورده 149 70 79
گل خورده در هر مسابقه: 74.5 70 79
بدون گل خورده 0 0 0
گل ها در هر روز بازی