رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - پدافند رعد دزفول
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 5 2 3
مسابقات انجام شده: 5 2 3
برد: 4 2 2
-: 0 0 0
باخت: 1 0 1
       
بهترین برد: 73-48
پدافند رعد دزفول
-
آرارات تهران
60-67
پارسا مشهد
-
پدافند رعد دزفول
بدترین باخت: ---- 74-65
قطران کاوه گرگان
-
پدافند رعد دزفول
مجموع گل ها (زده و خورده): 702 307 395
مجموع گل ها در هر بازی: 140.4 153.5 131.67
گل زده 370 171 199
گل زده در هر مسابقه: 74 85.5 66.33
گل خورده 332 136 196
گل خورده در هر مسابقه: 66.4 68 65.33
بدون گل خورده 0 0 0
گل ها در هر روز بازی