رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - ساحل نشینان بوشهر
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 2 1 1
مسابقات انجام شده: 2 1 1
برد: 0 0 0
-: 0 0 0
باخت: 2 1 1
       
بهترین برد: ---- ----
بدترین باخت: 48-75
ساحل نشینان بوشهر
-
پارسا مشهد
20-0
پارسا مشهد
-
ساحل نشینان بوشهر
مجموع گل ها (زده و خورده): 143 123 20
مجموع گل ها در هر بازی: 71.5 123 20
گل زده 48 48 0
گل زده در هر مسابقه: 24 48 0
گل خورده 95 75 20
گل خورده در هر مسابقه: 47.5 75 20
بدون گل خورده 0 0 0
گل ها در هر روز بازی