رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - قطران کاوه گرگان
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 5 3 2
مسابقات انجام شده: 5 3 2
برد: 5 3 2
-: 0 0 0
باخت: 0 0 0
       
بهترین برد: 20-0
قطران کاوه گرگان
-
صنعت مس کرمان
85-91
صنعت مس کرمان
-
قطران کاوه گرگان
بدترین باخت: ---- ----
مجموع گل ها (زده و خورده): 602 258 344
مجموع گل ها در هر بازی: 120.4 86 172
گل زده 330 152 178
گل زده در هر مسابقه: 66 50.67 89
گل خورده 272 106 166
گل خورده در هر مسابقه: 54.4 35.33 83
بدون گل خورده 1 1 0
گل ها در هر روز بازی