رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 4 2 2
مسابقات انجام شده: 4 2 2
برد: 1 1 0
-: 0 0 0
باخت: 3 1 2
       
بهترین برد: 74-66
هیئت بسکتبال خراسان رضوی
-
آدمیس میناب
----
بدترین باخت: 69-72
هیئت بسکتبال خراسان رضوی
-
مهرام تهران
63-56
مهرام تهران
-
هیئت بسکتبال خراسان رضوی
مجموع گل ها (زده و خورده): 508 281 227
مجموع گل ها در هر بازی: 127 140.5 113.5
گل زده 250 143 107
گل زده در هر مسابقه: 62.5 71.5 53.5
گل خورده 258 138 120
گل خورده در هر مسابقه: 64.5 69 60
بدون گل خورده 0 0 0
گل ها در هر روز بازی