رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - پرواز اصفهان
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 2 1 1
مسابقات انجام شده: 2 1 1
برد: 0 0 0
-: 0 0 0
باخت: 2 1 1
       
بهترین برد: ---- ----
بدترین باخت: 57-61
پرواز اصفهان
-
پتروشیمی بندرامام
74-51
پتروشیمی بندرامام
-
پرواز اصفهان
مجموع گل ها (زده و خورده): 243 118 125
مجموع گل ها در هر بازی: 121.5 118 125
گل زده 108 57 51
گل زده در هر مسابقه: 54 57 51
گل خورده 135 61 74
گل خورده در هر مسابقه: 67.5 61 74
بدون گل خورده 0 0 0
گل ها در هر روز بازی