رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - هیئت بسکتبال کردستان
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 5 2 3
مسابقات انجام شده: 5 2 3
برد: 3 2 1
-: 0 0 0
باخت: 2 0 2
       
بهترین برد: 79-64
هیئت بسکتبال کردستان
-
مهروبان نوین ماهشهر
67-70
مهروبان نوین ماهشهر
-
هیئت بسکتبال کردستان
بدترین باخت: ---- 75-38
پتروشیمی بندرامام
-
هیئت بسکتبال کردستان
مجموع گل ها (زده و خورده): 698 301 397
مجموع گل ها در هر بازی: 139.6 150.5 132.33
گل زده 335 160 175
گل زده در هر مسابقه: 67 80 58.33
گل خورده 363 141 222
گل خورده در هر مسابقه: 72.6 70.5 74
بدون گل خورده 0 0 0
گل ها در هر روز بازی