رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - هیئت بسکتبال کردستان
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 2 1 1
مسابقات انجام شده: 2 1 1
برد: 2 1 1
-: 0 0 0
باخت: 0 0 0
       
بهترین برد: 79-64
هیئت بسکتبال کردستان
-
مهروبان نوین ماهشهر
67-70
مهروبان نوین ماهشهر
-
هیئت بسکتبال کردستان
بدترین باخت: ---- ----
مجموع گل ها (زده و خورده): 280 143 137
مجموع گل ها در هر بازی: 140 143 137
گل زده 149 79 70
گل زده در هر مسابقه: 74.5 79 70
گل خورده 131 64 67
گل خورده در هر مسابقه: 65.5 64 67
بدون گل خورده 0 0 0
گل ها در هر روز بازی