رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - هیئت بسکتبال البرز قزوین
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 2 1 1
مسابقات انجام شده: 2 1 1
برد: 0 0 0
-: 0 0 0
باخت: 2 1 1
       
بهترین برد: ---- ----
بدترین باخت: 74-80
هیئت بسکتبال البرز قزوین
-
نفت امیدیه
20-0
نفت امیدیه
-
هیئت بسکتبال البرز قزوین
مجموع گل ها (زده و خورده): 174 154 20
مجموع گل ها در هر بازی: 87 154 20
گل زده 74 74 0
گل زده در هر مسابقه: 37 74 0
گل خورده 100 80 20
گل خورده در هر مسابقه: 50 80 20
بدون گل خورده 0 0 0
گل ها در هر روز بازی