رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - نفت امیدیه
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 4 2 2
مسابقات انجام شده: 4 2 2
برد: 2 1 1
-: 0 0 0
باخت: 2 1 1
       
بهترین برد: 20-0
نفت امیدیه
-
هیئت بسکتبال البرز قزوین
74-80
هیئت بسکتبال البرز قزوین
-
نفت امیدیه
بدترین باخت: 81-87
نفت امیدیه
-
قطران کاوه گرگان
58-41
قطران کاوه گرگان
-
نفت امیدیه
مجموع گل ها (زده و خورده): 441 188 253
مجموع گل ها در هر بازی: 110.25 94 126.5
گل زده 222 101 121
گل زده در هر مسابقه: 55.5 50.5 60.5
گل خورده 219 87 132
گل خورده در هر مسابقه: 54.75 43.5 66
بدون گل خورده 1 1 0
گل ها در هر روز بازی