رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - نفت امیدیه
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 2 1 1
مسابقات انجام شده: 2 1 1
برد: 2 1 1
-: 0 0 0
باخت: 0 0 0
       
بهترین برد: 20-0
نفت امیدیه
-
هیئت بسکتبال البرز قزوین
74-80
هیئت بسکتبال البرز قزوین
-
نفت امیدیه
بدترین باخت: ---- ----
مجموع گل ها (زده و خورده): 174 20 154
مجموع گل ها در هر بازی: 87 20 154
گل زده 100 20 80
گل زده در هر مسابقه: 50 20 80
گل خورده 74 0 74
گل خورده در هر مسابقه: 37 0 74
بدون گل خورده 1 1 0
گل ها در هر روز بازی