رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - پارسا مشهد
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 4 2 2
مسابقات انجام شده: 4 2 2
برد: 2 1 1
-: 0 0 0
باخت: 2 1 1
       
بهترین برد: 20-0
پارسا مشهد
-
ساحل نشینان بوشهر
48-75
ساحل نشینان بوشهر
-
پارسا مشهد
بدترین باخت: 60-67
پارسا مشهد
-
پدافند رعد دزفول
98-88
پدافند رعد دزفول
-
پارسا مشهد
مجموع گل ها (زده و خورده): 456 147 309
مجموع گل ها در هر بازی: 114 73.5 154.5
گل زده 243 80 163
گل زده در هر مسابقه: 60.75 40 81.5
گل خورده 213 67 146
گل خورده در هر مسابقه: 53.25 33.5 73
بدون گل خورده 1 1 0
گل ها در هر روز بازی