رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
آمار تیمی - آدمیس میناب
  مجموع میزبان میهمان
کا مسابقات: 2 1 1
مسابقات انجام شده: 2 1 1
برد: 1 1 0
-: 0 0 0
باخت: 1 0 1
       
بهترین برد: 57-51
آدمیس میناب
-
هیئت بسکتبال خراسان رضوی
----
بدترین باخت: ---- 74-66
هیئت بسکتبال خراسان رضوی
-
آدمیس میناب
مجموع گل ها (زده و خورده): 248 108 140
مجموع گل ها در هر بازی: 124 108 140
گل زده 123 57 66
گل زده در هر مسابقه: 61.5 57 66
گل خورده 125 51 74
گل خورده در هر مسابقه: 62.5 51 74
بدون گل خورده 0 0 0
گل ها در هر روز بازی