رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 91-90
برنامه مسابقات فرش چلسی کاشان

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۲۲ مهر ۹۰ 16:00 فرش چلسی کاشان 84 - 53 هیئت بسکتبال البرز برد
2 ۲۹ مهر ۹۰ 16:00 مانیزان کرمانشاه 54 - 80 فرش چلسی کاشان برد
3 ۰۶ دی ۹۰ 16:00 گروه صنعتي تكماش قزوين 87 - 83 فرش چلسی کاشان باخت
4 ۱۳ آبان ۹۰ 16:00 فرش چلسی کاشان 90 - 95 سیمان شاهرود باخت
5 ۲۰ آبان ۹۰ 16:00 لبنیات آلیش گنبد 65 - 78 فرش چلسی کاشان برد
6 ۲۷ آبان ۹۰ 16:00 فرش چلسی کاشان 86 - 49 ایستک کردستان برد
7 ۰۴ آذر ۹۰ 16:00 فرش چلسی کاشان 70 - 66 كاله مازندران برد
8 ۱۱ آذر ۹۰ 16:00 قصر بازی گیلان 70 - 56 فرش چلسی کاشان باخت
9 ۱۸ آذر ۹۰ 16:00 فرش چلسی کاشان 79 - 68 آرارات تهران برد
10 ۲۵ آذر ۹۰ 16:00 سرداران شهید آ غربی 72 - 75 فرش چلسی کاشان برد
11 ۰۲ دی ۹۰ 16:00 فرش چلسی کاشان 67 - 68 داماش لنگرود باخت
12 ۱۶ دی ۹۰ 16:00 هیئت بسکتبال البرز 88 - 96 فرش چلسی کاشان برد
13 ۲۳ دی ۹۰ 16:00 فرش چلسی کاشان 82 - 73 مانیزان کرمانشاه برد
14 ۳۰ دی ۹۰ 16:00 فرش چلسی کاشان 66 - 72 گروه صنعتي تكماش قزوين باخت
15 ۰۷ بهمن ۹۰ 16:00 سیمان شاهرود 73 - 66 فرش چلسی کاشان باخت
16 ۱۴ بهمن ۹۰ 16:00 فرش چلسی کاشان 88 - 78 لبنیات آلیش گنبد برد
17 ۲۱ بهمن ۹۰ 16:00 ایستک کردستان 67 - 62 فرش چلسی کاشان باخت
18 ۲۸ بهمن ۹۰ 16:00 كاله مازندران 69 - 58 فرش چلسی کاشان باخت
19 ۰۵ اسفند ۹۰ 16:00 فرش چلسی کاشان 86 - 63 قصر بازی گیلان برد
20 ۱۱ اسفند ۹۰ 16:00 آرارات تهران 60 - 59 فرش چلسی کاشان باخت
21 ۱۹ اسفند ۹۰ 16:00 فرش چلسی کاشان 82 - 80 سرداران شهید آ غربی - برد
22 ۲۶ اسفند ۹۰ 16:00 داماش لنگرود 84 - 83 فرش چلسی کاشان باخت