رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
برنامه مسابقات صنعت مس کرمان

هفته تاریخ زمان تیم میزبان   تیم میهماننتیجه  
1 ۱۸ اسفند ۹۵ 16:00 h صنعت مس کرمان - قطران کاوه گرگان85 - 91 باخت
2 ۲۳ اسفند ۹۵ 16:00 h قطران کاوه گرگان - صنعت مس کرمان20 - 0 باخت