رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
برنامه مسابقات آرارات تهران

هفته تاریخ زمان تیم میزبان   تیم میهماننتیجه  
1 ۱۸ اسفند ۹۵ 16:00 h آرارات تهران - پدافند رعد دزفول62 - 67 باخت
2 ۲۳ اسفند ۹۵ 16:00 h پدافند رعد دزفول - آرارات تهران73 - 48 باخت