رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
برنامه مسابقات پتروشیمی بندرامام

هفته تاریخ زمان تیم میزبان   تیم میهماننتیجه  
1 ۱۸ اسفند ۹۵ 16:00 h پرواز اصفهان - پتروشیمی بندرامام57 - 61 برد
2 ۲۳ اسفند ۹۵ 16:00 h پتروشیمی بندرامام - پرواز اصفهان74 - 51 برد
3 ۱۸ فروردين ۹۶ 16:00 h هیئت بسکتبال کردستان - پتروشیمی بندرامام81 - 77 باخت
4 ۲۲ فروردين ۹۶ 16:00 h پتروشیمی بندرامام - هیئت بسکتبال کردستان75 - 38 برد
5 ۲۳ فروردين ۹۶ 16:00 h پتروشیمی بندرامام - هیئت بسکتبال کردستان80 - 67 برد
6 ۰۱ ارديبهشت ۹۶ 16:00 h پتروشیمی بندرامام - مهرام تهران69 - 66 برد