رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
برنامه مسابقات مهروبان نوین ماهشهر

هفته تاریخ زمان تیم میزبان   تیم میهماننتیجه  
1 ۱۸ اسفند ۹۵ 16:00 h مهروبان نوین ماهشهر - هیئت بسکتبال کردستان67 - 70 باخت
2 ۲۳ اسفند ۹۵ 16:00 h هیئت بسکتبال کردستان - مهروبان نوین ماهشهر79 - 64 باخت