رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
برنامه مسابقات پدافند رعد دزفول

هفته تاریخ زمان تیم میزبان   تیم میهماننتیجه  
1 ۱۸ اسفند ۹۵ 16:00 h آرارات تهران - پدافند رعد دزفول62 - 67 برد
2 ۲۳ اسفند ۹۵ 16:00 h پدافند رعد دزفول - آرارات تهران73 - 48 برد
3 ۱۸ فروردين ۹۶ 16:00 h پدافند رعد دزفول - پارسا مشهد98 - 88 برد
4 ۲۲ فروردين ۹۶ 16:00 h پارسا مشهد - پدافند رعد دزفول60 - 67 برد
6 ۰۱ ارديبهشت ۹۶ 16:00 h قطران کاوه گرگان - پدافند رعد دزفول74 - 65 باخت