رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
برنامه مسابقات ساحل نشینان بوشهر

هفته تاریخ زمان تیم میزبان   تیم میهماننتیجه  
1 ۱۸ اسفند ۹۵ 16:00 h ساحل نشینان بوشهر - پارسا مشهد48 - 75 باخت
2 ۲۳ اسفند ۹۵ 16:00 h پارسا مشهد - ساحل نشینان بوشهر20 - 0 باخت