رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
برنامه مسابقات قطران کاوه گرگان

هفته تاریخ زمان تیم میزبان   تیم میهماننتیجه  
1 ۱۸ اسفند ۹۵ 16:00 h صنعت مس کرمان - قطران کاوه گرگان85 - 91 برد
2 ۲۳ اسفند ۹۵ 16:00 h قطران کاوه گرگان - صنعت مس کرمان20 - 0 برد
3 ۱۸ فروردين ۹۶ 16:00 h قطران کاوه گرگان - نفت امیدیه58 - 41 برد
4 ۲۲ فروردين ۹۶ 16:00 h نفت امیدیه - قطران کاوه گرگان81 - 87 برد
6 ۰۱ ارديبهشت ۹۶ 16:00 h قطران کاوه گرگان - پدافند رعد دزفول74 - 65 برد