رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
برنامه مسابقات هیئت بسکتبال خراسان رضوی

هفته تاریخ زمان تیم میزبان   تیم میهماننتیجه  
1 ۱۸ اسفند ۹۵ 16:00 h هیئت بسکتبال خراسان رضوی - آدمیس میناب74 - 66 برد
2 ۲۳ اسفند ۹۵ 16:00 h آدمیس میناب - هیئت بسکتبال خراسان رضوی57 - 51 باخت
3 ۱۸ فروردين ۹۶ 16:00 h هیئت بسکتبال خراسان رضوی - مهرام تهران69 - 72 باخت
4 ۲۲ فروردين ۹۶ 16:00 h مهرام تهران - هیئت بسکتبال خراسان رضوی63 - 56 باخت