رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
برنامه مسابقات پرواز اصفهان

هفته تاریخ زمان تیم میزبان   تیم میهماننتیجه  
1 ۱۸ اسفند ۹۵ 16:00 h پرواز اصفهان - پتروشیمی بندرامام57 - 61 باخت
2 ۲۳ اسفند ۹۵ 16:00 h پتروشیمی بندرامام - پرواز اصفهان74 - 51 باخت