رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
برنامه مسابقات هیئت بسکتبال کردستان

هفته تاریخ زمان تیم میزبان   تیم میهماننتیجه  
1 ۱۸ اسفند ۹۵ 16:00 h مهروبان نوین ماهشهر - هیئت بسکتبال کردستان67 - 70 برد
2 ۲۳ اسفند ۹۵ 16:00 h هیئت بسکتبال کردستان - مهروبان نوین ماهشهر79 - 64 برد
3 ۱۸ فروردين ۹۶ 16:00 h هیئت بسکتبال کردستان - پتروشیمی بندرامام81 - 77 برد
4 ۲۲ فروردين ۹۶ 16:00 h پتروشیمی بندرامام - هیئت بسکتبال کردستان75 - 38 باخت
5 ۲۳ فروردين ۹۶ 16:00 h پتروشیمی بندرامام - هیئت بسکتبال کردستان80 - 67 باخت