رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
برنامه مسابقات نفت امیدیه

هفته تاریخ زمان تیم میزبان   تیم میهماننتیجه  
1 ۱۸ اسفند ۹۵ 16:00 h هیئت بسکتبال البرز قزوین - نفت امیدیه74 - 80 برد
2 ۲۳ اسفند ۹۵ 16:00 h نفت امیدیه - هیئت بسکتبال البرز قزوین20 - 0 برد
3 ۱۸ فروردين ۹۶ 16:00 h قطران کاوه گرگان - نفت امیدیه58 - 41 باخت
4 ۲۲ فروردين ۹۶ 16:00 h نفت امیدیه - قطران کاوه گرگان81 - 87 باخت