رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
برنامه مسابقات پارسا مشهد

هفته تاریخ زمان تیم میزبان   تیم میهماننتیجه  
1 ۱۸ اسفند ۹۵ 16:00 h ساحل نشینان بوشهر - پارسا مشهد48 - 75 برد
2 ۲۳ اسفند ۹۵ 16:00 h پارسا مشهد - ساحل نشینان بوشهر20 - 0 برد
3 ۱۸ فروردين ۹۶ 16:00 h پدافند رعد دزفول - پارسا مشهد98 - 88 باخت
4 ۲۲ فروردين ۹۶ 16:00 h پارسا مشهد - پدافند رعد دزفول60 - 67 باخت