رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
برنامه مسابقات شهرداری اراک

هفته تاریخ زمان تیم میزبان   تیم میهماننتیجه  
1 ۱۸ اسفند ۹۵ 16:00 h شهرداری اراک - مهرام تهران54 - 68 باخت
2 ۲۳ اسفند ۹۵ 18:00 h مهرام تهران - شهرداری اراک100 - 30 باخت