رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
برنامه مسابقات آدمیس میناب

هفته تاریخ زمان تیم میزبان   تیم میهماننتیجه  
1 ۱۸ اسفند ۹۵ 16:00 h هیئت بسکتبال خراسان رضوی - آدمیس میناب74 - 66 باخت
2 ۲۳ اسفند ۹۵ 16:00 h آدمیس میناب - هیئت بسکتبال خراسان رضوی57 - 51 برد