لیگ برتر 96-95
برنامه مسابقات شهرداری اراک

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۰۶ آبان ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 69 - 76 پتروشیمی بندرامام - باخت گزارش بازی
2 ۱۰ آبان ۹۵ 16:00 شهرداری گرگان 67 - 80 شهرداری اراک - برد گزارش بازی
3 ۱۷ آبان ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 86 - 70 پالایش نفت آبادان - برد گزارش بازی
4 ۲۴ آبان ۹۵ 16:00 لوله آ.اس شیراز 65 - 89 شهرداری اراک - برد گزارش بازی
5 ۰۱ آذر ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 74 - 77 شیمیدر تهران - باخت گزارش بازی
6 ۱۵ آذر ۹۵ 16:00 شهرداری کاشان 77 - 91 شهرداری اراک - برد گزارش بازی
7 ۲۲ آذر ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 78 - 67 دانشگاه آزاد تهران - برد گزارش بازی
8 ۲۹ آذر ۹۵ 15:30 شهرداری تبریز 71 - 79 شهرداری اراک - برد گزارش بازی
9 ۰۶ دی ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 72 - 61 نیروی زمینی تهران - برد گزارش بازی
10 ۰۹ دی ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 74 - 66 شهرداری اراک - باخت گزارش بازی
11 ۱۳ دی ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 88 - 74 شهرداری گرگان - برد گزارش بازی
12 ۱۶ دی ۹۵ 15:30 پالایش نفت آبادان 86 - 80 شهرداری اراک - باخت گزارش بازی
13 ۲۰ دی ۹۵ 16:00 شهرداری اراک ضايعه از دست رفتن رييس مجمع تشخي لوله آ.اس شیراز -
14 ۲۳ دی ۹۵ 18:00 شیمیدر تهران 85 - 79 شهرداری اراک - باخت گزارش بازی
15 ۲۷ دی ۹۵ 15:30 شهرداری اراک 79 - 98 شهرداری کاشان - باخت گزارش بازی
16 ۳۰ دی ۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 82 - 62 شهرداری اراک - باخت گزارش بازی
17 ۰۴ بهمن ۹۵ 16:00 شهرداری اراک  -  شهرداری تبریز - خلاصه بازی
18 ۰۷ بهمن ۹۵ 16:00 نیروی زمینی تهران  -  شهرداری اراک - خلاصه بازی