رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95 - شمال
برنامه مسابقات قطران کاوه گرگان

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۰۷ آبان ۹۵ 16:00 مهرام تهران 61 - 39 قطران کاوه گرگان - باخت
2 ۱۴ آبان ۹۵ 16:00 قطران کاوه گرگان 54 - 43 هیئت بسکتبال البرز قزوین - برد
4 ۲۸ آبان ۹۵ 16:00 آرارات تهران 57 - 55 قطران کاوه گرگان - باخت
5 ۰۵ آذر ۹۵ 16:00 قطران کاوه گرگان 62 - 59 پارسا مشهد - برد
6 ۱۲ آذر ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال کردستان 58 - 48 قطران کاوه گرگان - باخت
8 ۲۶ آذر ۹۵ 16:00 قطران کاوه گرگان 69 - 66 پرواز اصفهان - برد
9 ۰۳ دی ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال خراسان رضوی 62 - 55 قطران کاوه گرگان - باخت
12 ۲۴ دی ۹۵ 16:00 قطران کاوه گرگان 51 - 59 مهرام تهران - باخت
13 ۰۱ بهمن ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال البرز قزوین 53 - 73 قطران کاوه گرگان - برد
14 ۰۸ بهمن ۹۵ 16:00 قطران کاوه گرگان 68 - 53 آرارات تهران - برد
15 ۱۵ بهمن ۹۵ 16:00 پارسا مشهد 66 - 61 قطران کاوه گرگان - باخت
16 ۲۹ بهمن ۹۵ 16:00 قطران کاوه گرگان 58 - 55 هیئت بسکتبال کردستان - برد
17 ۰۶ اسفند ۹۵ 16:00 پرواز اصفهان 74 - 58 قطران کاوه گرگان - باخت
18 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:00 قطران کاوه گرگان 56 - 48 هیئت بسکتبال خراسان رضوی - برد