رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
برنامه مسابقات هیئت بسکتبال کردستان

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۰۷ آبان ۹۵ 16:00 پارسا مشهد 78 - 66 هیئت بسکتبال کردستان - باخت
2 ۱۴ آبان ۹۵ 16:00 مهرام تهران 62 - 54 هیئت بسکتبال کردستان - باخت
4 ۲۸ آبان ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال کردستان 67 - 64 پرواز اصفهان - برد
5 ۰۵ آذر ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال خراسان رضوی 69 - 59 هیئت بسکتبال کردستان - باخت
6 ۱۲ آذر ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال کردستان 58 - 48 قطران کاوه گرگان - برد
8 ۲۶ آذر ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال البرز قزوین 65 - 70 هیئت بسکتبال کردستان - برد
9 ۰۳ دی ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال کردستان 43 - 52 آرارات تهران - باخت
12 ۲۴ دی ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال کردستان 59 - 50 پارسا مشهد - برد
13 ۰۱ بهمن ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال کردستان 60 - 50 مهرام تهران - برد
14 ۰۸ بهمن ۹۵ 16:00 پرواز اصفهان 60 - 58 هیئت بسکتبال کردستان - باخت
15 ۱۵ بهمن ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال کردستان 20 - 0
(باخت فنی)
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - برد
16 ۲۹ بهمن ۹۵ 16:00 قطران کاوه گرگان 58 - 55 هیئت بسکتبال کردستان - باخت
17 ۰۶ اسفند ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال کردستان 80 - 46 هیئت بسکتبال البرز قزوین - برد
18 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:00 آرارات تهران 70 - 79 هیئت بسکتبال کردستان - برد