لیگ دسته یک 96-95 - شمال
برنامه مسابقات پارسا مشهد

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۰۷ آبان ۹۵ 16:00 پارسا مشهد 78 - 66 هیئت بسکتبال کردستان - برد
2 ۱۴ آبان ۹۵ 16:00 پرواز اصفهان 54 - 56 پارسا مشهد - برد
4 ۲۸ آبان ۹۵ 16:00 پارسا مشهد 58 - 36 هیئت بسکتبال خراسان رضوی - برد
5 ۰۵ آذر ۹۵ 16:00 قطران کاوه گرگان 62 - 59 پارسا مشهد - باخت
6 ۱۲ آذر ۹۵ 16:00 پارسا مشهد 74 - 66 هیئت بسکتبال البرز قزوین - برد
8 ۲۶ آذر ۹۵ 16:00 آرارات تهران 49 - 54 پارسا مشهد - برد
9 ۰۳ دی ۹۵ 16:00 مهرام تهران 62 - 52 پارسا مشهد - باخت
12 ۲۴ دی ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال کردستان 59 - 50 پارسا مشهد - باخت
13 ۰۱ بهمن ۹۵ 16:00 پارسا مشهد 64 - 55 پرواز اصفهان - برد
14 ۰۸ بهمن ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال خراسان رضوی  -  پارسا مشهد -
15 ۱۵ بهمن ۹۵ 16:00 پارسا مشهد  -  قطران کاوه گرگان -
16 ۲۹ بهمن ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال البرز قزوین  -  پارسا مشهد -
17 ۰۶ اسفند ۹۵ 16:00 پارسا مشهد  -  آرارات تهران -
18 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:00 پارسا مشهد  -  مهرام تهران -