رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
اطلاعات تیم - صنعت مس کرمان
هیئت بسکتبال کرمان
نام باشگاه: هیئت بسکتبال کرمان
نام تیم: صنعت مس کرمان
نام اختصاری: مس کرمان

 تاریخچه
فصل لیگ رده بازی امتیاز باخت/-/برد نتایج بازیکنان
فصل 94-93 لیگ دسته یک 7 20 29 9/0/11 1254:1383 0
فصل 93-92 لیگ دسته یک 11 22 27 5/0/17 1516:1708 0
فصل 92-91 لیگ دسته یک 10 3 4 1/0/2 177:238 0
فصل 92-91 لیگ دسته یک 4 12 18 6/0/6 760:780 0
فصل 91-90 لیگ دسته یک 9 18 22 4/0/14 1161:1321 0
95-96 لیگ دسته یک 11 2 0 0/0/2 85:111 0
95-96 لیگ دسته یک 96-95 5 16 24 8/0/8 1110:1090 0
فصل 95-94 لیگ دسته یک 8 2 2 0/0/2 96:150 0
فصل 95-94 لیگ دسته یک 7 14 18 4/0/10 908:985 0