رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
اطلاعات تیم - آرارات تهران
آرارات تهران
نام باشگاه: آرارات تهران
نام تیم: آرارات تهران
نام اختصاری: آرارات

 تاریخچه
فصل لیگ رده بازی امتیاز باخت/-/برد نتایج بازیکنان
فصل 94-93 لیگ دسته یک 8 20 28 8/0/12 1303:1341 0
فصل 92-91 لیگ دسته یک 4 6 9 3/0/3 375:397 0
فصل 92-91 لیگ دسته یک 4 12 18 6/0/6 780:804 0
فصل 91-90 لیگ دسته یک 3 22 37 15/0/7 1448:1382 0
95-96 لیگ دسته یک 14 2 0 0/0/2 110:140 0
95-96 لیگ دسته یک 96-95 6 14 19 5/0/9 796:862 0
فصل 95-94 لیگ دسته یک 6 2 2 0/0/2 0:40 0
فصل 95-94 لیگ دسته یک 8 14 15 1/0/13 830:1028 0