رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
اطلاعات تیم - پتروشیمی بندرامام
پتروشیمی بندرامام
نام باشگاه: پتروشیمی بندرامام
نام اختصاری: پتروشیمی

 تاریخچه
فصل لیگ رده بازی امتیاز باخت/-/برد نتایج بازیکنان
فصل 94-93 لیگ حرفه ای بسکتبال فصل 94-93 3 16 29 13/0/3 1335:1104 0
فصل 94-93 لیگ برتر 3 16 29 13/0/3 1284:1023 0
فصل 94-93 لیگ دسته دو 5 16 25 9/0/7 1017:879 0
فصل 93-92 لیگ برتر 1 22 44 22/0/0 1957:1410 15
فصل 93-92 لیگ برتر 1 15 29 14/0/1 1255:1027 17
فصل 93-92 لیگ دسته یک 7 22 31 9/0/13 1444:1526 0
فصل 92-91 لیگ برتر 1 11 19 8/0/3 1043:836 16
فصل 92-91 لیگ دسته یک 6 12 15 3/0/9 787:863 0
فصل 92-91 لیگ برتر 1 18 35 17/0/1 1500:1269 15
فصل 91-90 لیگ برتر 3 22 37 15/0/7 1659:1469 17
فصل 90-89 لیگ برتر 3 22 39 17/0/5 1792:1465 11
95-96 لیگ برتر 96-95 1 26 49 23/0/3 717:550 0
95-96 لیگ دسته یک 2 6 15 5/0/1 436:360 0
95-96 لیگ برتر 96-95 1 18 34 16/0/2 1503:1228 0
95-96 لیگ دسته یک 96-95 2 16 29 13/0/3 1222:975 0
فصل 95-94 لیگ دسته یک 3 4 6 2/0/2 120:111 0
فصل 95-94 لیگ برتر 3 6 12 6/0/0 506:410 0
فصل 95-94 لیگ برتر 1 24 44 20/0/4 1926:1596 0
فصل 95-94 لیگ دسته یک 5 14 22 8/0/6 902:845 0