رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
اطلاعات تیم - هیئت بسکتبال خراسان رضوی
هیئت بسکتبال خراسان

 تاریخچه
فصل لیگ رده بازی امتیاز باخت/-/برد نتایج بازیکنان
95-96 لیگ دسته یک 96-95 5 14 21 8/0/5 715:729 0
95-96 لیگ دسته یک 8 2 3 1/0/1 125:123 0