رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
اطلاعات تیم - هیئت بسکتبال کردستان
هیئت بسکتبال شهرکرد
نام اختصاری: کردستان

 تاریخچه
فصل لیگ رده بازی امتیاز باخت/-/برد نتایج بازیکنان
95-96 لیگ دسته یک 5 5 9 3/0/2 335:363 0
95-96 لیگ دسته یک 96-95 3 14 22 8/0/6 828:772 0