رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
اطلاعات تیم - نفت امیدیه
نفت امیدیه
نام باشگاه: نفت امیدیه
نام تیم: نفت امیدیه
نام اختصاری: امیدیه

 تاریخچه
فصل لیگ رده بازی امتیاز باخت/-/برد نتایج بازیکنان
فصل 94-93 لیگ دسته یک 4 20 32 12/0/8 1412:1337 0
فصل 93-92 لیگ دسته یک 10 22 31 9/0/13 1477:1522 0
فصل 92-91 لیگ دسته یک 8 3 4 1/0/2 214:204 0
فصل 92-91 لیگ دسته یک 1 12 22 10/0/2 842:732 0
فصل 91-90 لیگ دسته یک 4 18 28 10/0/8 1205:1182 0
فصل 95-94 لیگ دسته یک 4 14 22 8/0/6 1072:1056 0
95-96 لیگ دسته یک 7 4 6 2/0/2 222:219 0
95-96 لیگ دسته یک 96-95 1 16 29 13/0/3 1264:1083 0
فصل 95-94 لیگ دسته یک 5 4 6 2/0/2 297:315 0