رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
اطلاعات تیم - پارسا مشهد
هیئت بسکتبال خراسان
نام تیم: پارسا مشهد
نام اختصاری: پارسا مشهد

 تاریخچه
فصل لیگ رده بازی امتیاز باخت/-/برد نتایج بازیکنان
فصل 94-93 لیگ دسته دو 1 16 30 14/0/2 1139:963 0
95-96 لیگ دسته یک 96-95 2 14 23 9/0/5 889:808 0
فصل 95-94 لیگ دسته یک 6 2 2 0/0/2 0:40 0
فصل 95-94 لیگ دسته یک 4 14 21 7/0/7 903:953 0
95-96 لیگ دسته یک 6 4 6 2/0/2 243:213 0