رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
اطلاعات تیم - شهرداری اراک
شهرداری اراک
نام باشگاه: شهرداری اراک
نام تیم: شهرداری اراک
نام اختصاری: ش اراک

 تاریخچه
فصل لیگ رده بازی امتیاز باخت/-/برد نتایج بازیکنان
فصل 94-93 لیگ دسته یک 1 20 37 17/0/3 1294:1137 0
95-96 لیگ برتر 96-95 2 24 38 14/0/10 426:433 0
95-96 لیگ دسته یک 16 2 0 0/0/2 84:168 0
95-96 لیگ برتر 96-95 4 18 29 11/0/7 1360:1281 0
95-96 لیگ دسته یک 96-95 8 16 19 3/0/13 957:1168 0
فصل 95-94 لیگ برتر 4 8 9 1/0/7 626:682 0
فصل 95-94 لیگ برتر 4 24 39 15/0/9 1912:1809 0