رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
اطلاعات تیم - آدمیس میناب
هیئت بسکتبال هرمزگان
نام تیم: آدمیس میناب
نام اختصاری: آدمیس میناب

 تاریخچه
فصل لیگ رده بازی امتیاز باخت/-/برد نتایج بازیکنان
فصل 94-93 لیگ دسته یک 11 20 23 3/0/17 1104:1405 0
95-96 لیگ دسته یک 8 2 3 1/0/1 123:125 0
95-96 لیگ دسته یک 96-95 4 16 24 8/0/8 1078:1016 0
فصل 95-94 لیگ دسته یک 7 2 2 0/0/2 0:40 0
فصل 95-94 لیگ دسته یک 8 14 14 1/0/13 818:936 0