رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96
رده بندی

رده   نام تیم بازی برد باختگل زدهگل خوردهتفاضل گلامتیاز
1 بدون تغییر (1) پتروشیمی بندرامام 22 19 3 350 290 60 41
2 بدون تغییر (2) پالایش نفت آبادان 21 17 4 258 256 2 38
3 بدون تغییر (3) دانشگاه آزاد تهران 21 14 7 210 202 8 35
4 بدون تغییر (4) شهرداری اراک 21 13 8 217 201 16 34
5 بدون تغییر (5) شیمیدُر تهران 21 11 10 231 238 -7 32
6 صعود (7) شهرداری کاشان 21 9 12 187 212 -25 30
7 نزول (6) شهرداری تبریز 20 9 11 188 201 -13 29
8 بدون تغییر (8) نیروی زمینی تهران 20 7 13 139 144 -5 27
9 بدون تغییر (9) شهرداری گرگان 21 4 17 193 229 -36 25