رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96
دوشنبه، ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ 16:00
 
شیمیدُر تهران با شهرداری کاشان

جزئیات بازی

تاریخ برگزاری: دوشنبه، ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶
ساعت برگزاری: 16:00
 

مقایسه آمار دو تیم

شیمیدُر تهران آمار شهرداری کاشان
3 رده فعلی 4
40 امتیازات 36
611 : 625 گل ها 502 : 596
-14 معدل گل -94


تاریخچه بازی ها

دور سوم لیگ برتر 95-96
5 پنجشنبه، ۱۷. فروردين ۱۳۹۶ 16:15 شهرداری کاشان - شیمیدُر تهران 52 - 68
10 دوشنبه، ۰۴. ارديبهشت ۱۳۹۶ 16:00 شیمیدُر تهران - شهرداری کاشان 77 - 72
پلى آف ليگ دسته يك 94-95
7 پنجشنبه، ۰۲. ارديبهشت ۱۳۹۵ 16:00 شهرداری کاشان - شیمیدُر تهران 50 - 58

شیمیدُر تهران بازی قبلی

4 دوشنبه، ۱۶. اسفند ۱۳۹۵ 16:15 شیمیدُر تهران - پتروشیمی بندرامام 86 - 88 باخت
5 پنجشنبه، ۱۷. فروردين ۱۳۹۶ 16:15 شهرداری کاشان - شیمیدُر تهران 52 - 68 برد
6 دوشنبه، ۲۱. فروردين ۱۳۹۶ 16:00 دانشگاه آزاد تهران - شیمیدُر تهران 80 - 73 باخت
7 پنجشنبه، ۲۴. فروردين ۱۳۹۶ 16:00 شیمیدُر تهران - شهرداری گرگان 81 - 71 برد
9 پنجشنبه، ۳۱. فروردين ۱۳۹۶ 16:00 پتروشیمی بندرامام - شیمیدُر تهران 112 - 81 باخت

شهرداری کاشان بازی قبلی

4 دوشنبه، ۱۶. اسفند ۱۳۹۵ 16:15 شهرداری گرگان - شهرداری کاشان 51 - 55 برد
5 پنجشنبه، ۱۷. فروردين ۱۳۹۶ 16:15 شهرداری کاشان - شیمیدُر تهران 52 - 68 باخت
6 دوشنبه، ۲۱. فروردين ۱۳۹۶ 16:00 شهرداری کاشان - پتروشیمی بندرامام 68 - 92 باخت
8 دوشنبه، ۲۸. فروردين ۱۳۹۶ 16:00 دانشگاه آزاد تهران - شهرداری کاشان 83 - 49 باخت
9 پنجشنبه، ۳۱. فروردين ۱۳۹۶ 16:00 شهرداری کاشان - شهرداری گرگان 74 - 64 برد