رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
پنجشنبه، ۱۷ فروردين ۱۳۹۶ 16:00
 
دانشگاه آزاد تهران با شهرداری گرگان

جزئیات بازی

تاریخ برگزاری: پنجشنبه، ۱۷ فروردين ۱۳۹۶
ساعت برگزاری: 16:00
 

مقایسه آمار دو تیم

دانشگاه آزاد تهران آمار شهرداری گرگان
3 رده فعلی 9
30 امتیازات 22
1338 : 1181 گل ها 1185 : 1390
157 معدل گل -205


تاریخچه بازی ها

دور سوم لیگ برتر 95-96
5 پنجشنبه، ۱۹. اسفند ۱۳۹۵ 16:15 دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان 75 - 76
10 دوشنبه، ۰۴. ارديبهشت ۱۳۹۶ 16:00 شهرداری گرگان - دانشگاه آزاد تهران 61 - 83
لیگ برتر 96-95
9 دوشنبه، ۰۶. دی ۱۳۹۵ 16:00 شهرداری گرگان - دانشگاه آزاد تهران 45 - 68
18 پنجشنبه، ۲۸. بهمن ۱۳۹۵ 16:15 دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان 101 - 57
لیگ برتر بسکتبال ایران | 95-1394
2 پنجشنبه، ۱۱. دی ۱۳۴۸ 16:00 شهرداری گرگان - دانشگاه آزاد تهران 80 - 76
11 دوشنبه، ۲۳. آذر ۱۳۹۴ 16:00 دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان 95 - 92
20 دوشنبه، ۲۸. دی ۱۳۹۴ 16:00 دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان 87 - 85
لیگ ملی ایران 94-93
2 پنجشنبه، ۲۲. آبان ۱۳۹۳ 16:00 شهرداری گرگان - دانشگاه آزاد تهران 48 - 67
11 پنجشنبه، ۲۷. آذر ۱۳۹۳ 16:00 دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان 57 - 48
لیگ حرفه ای بسکتبال فصل 94-93(جام محمد رسول الله)
1 دوشنبه، ۲۷. بهمن ۱۳۹۳ 16:00 دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان 78 - 64
10 دوشنبه، ۱۷. فروردين ۱۳۹۴ 16:15 شهرداری گرگان - دانشگاه آزاد تهران 62 - 74
19 يكشنبه، ۲۰. ارديبهشت ۱۳۹۴ 16:00 دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان 96 - 78
20 دوشنبه، ۲۱. ارديبهشت ۱۳۹۴ 16:00 دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان 93 - 68
لیگ برتر 92
3 پنجشنبه، ۳۰. آبان ۱۳۹۲ 16:00 شهرداری گرگان - دانشگاه آزاد تهران 57 - 80
14 دوشنبه، ۲۳. دی ۱۳۹۲ 15:20 دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان 60 - 49 Match Report
لیگ برتر 91
3 پنجشنبه، ۲۵. آبان ۱۳۹۱ 17:30 دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان 87 - 73
12 دوشنبه، ۱۸. دی ۱۳۹۱ 16:00 شهرداری گرگان - دانشگاه آزاد تهران 93 - 85 Match Report
لیگ برتر 91-90
8 پنجشنبه، ۰۳. آذر ۱۳۹۰ 16:00 دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان 92 - 57
19 پنجشنبه، ۰۶. بهمن ۱۳۹۰ 16:00 شهرداری گرگان - دانشگاه آزاد تهران 57 - 60
لیگ برتر 90-89
1 پنجشنبه، ۰۲. دی ۱۳۸۹ 15:30 دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان 68 - 70
12 دوشنبه، ۲۵. بهمن ۱۳۸۹ 12:30 شهرداری گرگان - دانشگاه آزاد تهران 62 - 83 Match Report

دانشگاه آزاد تهران بازی قبلی

17 دوشنبه، ۱۸. بهمن ۱۳۹۵ 16:15 پالایش نفت آبادان - دانشگاه آزاد تهران 75 - 60 باخت
18 پنجشنبه، ۲۸. بهمن ۱۳۹۵ 16:15 دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان 101 - 57 برد
19 پنجشنبه، ۰۵. اسفند ۱۳۹۵ 17:00 شیمیدر تهران - دانشگاه آزاد تهران -
20 دوشنبه، ۰۹. اسفند ۱۳۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران - پتروشیمی بندرامام -
21 پنجشنبه، ۱۲. اسفند ۱۳۹۵ 16:00 شهرداری کاشان - دانشگاه آزاد تهران -

شهرداری گرگان بازی قبلی

17 دوشنبه، ۱۸. بهمن ۱۳۹۵ 16:15 شهرداری گرگان - شهرداری کاشان 77 - 70 برد
18 پنجشنبه، ۲۸. بهمن ۱۳۹۵ 16:15 دانشگاه آزاد تهران - شهرداری گرگان 101 - 57 باخت
20 دوشنبه، ۰۹. اسفند ۱۳۹۵ 16:00 شهرداری گرگان - شیمیدر تهران -
21 پنجشنبه، ۱۲. اسفند ۱۳۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام - شهرداری گرگان -
22 دوشنبه، ۱۶. اسفند ۱۳۹۵ 16:00 شهرداری گرگان - شهرداری کاشان -