رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
دوشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ 16:00
 
شیمیدر تهران با پتروشیمی بندرامام

جزئیات بازی

تاریخ برگزاری: دوشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: 16:00
 

مقایسه آمار دو تیم

شیمیدر تهران آمار پتروشیمی بندرامام
5 رده فعلی 1
28 امتیازات 34
1368 : 1360 گل ها 1503 : 1228
8 معدل گل 275


تاریخچه بازی ها

لیگ برتر 96-95
8 دوشنبه، ۲۹. آذر ۱۳۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام - شیمیدر تهران 94 - 75
17 دوشنبه، ۱۸. بهمن ۱۳۹۵ 16:15 شیمیدر تهران - پتروشیمی بندرامام 82 - 85
لیگ دسته یک 92
9 جمعه، ۲۹. آذر ۱۳۹۲ 16:00 شیمیدر تهران - پتروشیمی بندرامام 75 - 62
20 جمعه، ۰۹. اسفند ۱۳۹۲ 16:00 پتروشیمی بندرامام - شیمیدر تهران 57 - 59

شیمیدر تهران بازی قبلی

16 پنجشنبه، ۳۰. دی ۱۳۹۵ 16:00 لوله آ.اس شیراز - شیمیدر تهران 69 - 76 برد
17 دوشنبه، ۱۸. بهمن ۱۳۹۵ 16:15 شیمیدر تهران - پتروشیمی بندرامام 82 - 85 باخت
18 پنجشنبه، ۲۸. بهمن ۱۳۹۵ 16:15 شهرداری کاشان - شیمیدر تهران 72 - 79 برد
19 پنجشنبه، ۰۵. اسفند ۱۳۹۵ 17:00 شیمیدر تهران - دانشگاه آزاد تهران -
20 دوشنبه، ۰۹. اسفند ۱۳۹۵ 16:00 شهرداری گرگان - شیمیدر تهران -

پتروشیمی بندرامام بازی قبلی

17 دوشنبه، ۱۸. بهمن ۱۳۹۵ 16:15 شیمیدر تهران - پتروشیمی بندرامام 82 - 85 برد
18 پنجشنبه، ۲۸. بهمن ۱۳۹۵ 16:15 پتروشیمی بندرامام - لوله آ.اس شیراز 96 - 48 برد
19 پنجشنبه، ۰۵. اسفند ۱۳۹۵ 16:15 پتروشیمی بندرامام - شهرداری کاشان -
20 دوشنبه، ۰۹. اسفند ۱۳۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران - پتروشیمی بندرامام -
21 پنجشنبه، ۱۲. اسفند ۱۳۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام - شهرداری گرگان -