رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
 گزارش بازی: دور دوم حذفی | بازی دوم حذفی - چهارشنبه، ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ - 16:00 h
پارسا مشهد با پدافند رعد دزفول
60 67

جزئیات بازی

تاریخ بازی: سه شنبه، ۲۲ فروردين ۱۳۹۶
زمان بازی: 16:00 h