رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
 گزارش بازی: دور اول حذفی | بازی اول حذفی - پنجشنبه، ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - 16:00 h
صنعت مس کرمان با قطران کاوه گرگان
85 91

جزئیات بازی

تاریخ بازی: چهارشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00 h