رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


مرحله حذفی لیگ دسته یگ 96-95
 گزارش بازی: هفته 6 - شنبه، ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - 16:00 h
قطران کاوه گرگان با پدافند رعد دزفول
74 65

جزئیات بازی

تاریخ بازی: جمعه، ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
زمان بازی: 16:00 h