رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96
 گزارش بازی: هفته 4 - سه شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - 16:15
شهرداری گرگان با شهرداری کاشان
51 55

جزئیات بازی

تاریخ بازی: دوشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:15