رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 96-95
 گزارش بازی: هفته 16 - جمعه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ - 16:00
دانشگاه آزاد تهران با شهرداری اراک
82 62

جزئیات بازی

تاریخ بازی: پنجشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۵
زمان بازی: 16:00